);

Yoohalal.com Tawarkan Kemudahan dan Full Syariah

Seiring makin membaiknya pemahaman agama Islam, perilaku belanja pun harus disesuaikan. Umat Islam kini makin berhati-hati dalam berbelanja produk-produk. Mereka ingin kepastian apakah barang yang dibelinya halal. Bicara produk halal, bukan saja mengenai makanan dan minuman, melainkan juga obat farmasi, kosmetika, bahkan hingga buku-buku Islam. Peluang inilah yang kemudian secara Continue Reading